شرکت گلبرگ درخشان

تولید کننده انواع لوله های مقوایی

کادر مدیریت

team1
Managing Director | مدیر عامل

 

 

 
 

حقایقی درباره ما

کارخانه تولیدی

هزار متر مربع فضای صنعتی

نفر پرسنل باتجربه