بوبین های نساجی

بوبین های نساجی

بوبین های DTY و Open-End مورد استفاده در صنایع نساجی

Date

11 آذر 1397

Tags

کلی